Λάζαρος Ιντζεσίλογλου

Κορμίστα Νο217

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 217 Περισυλλογή πέριξ οικίας Σουκουλδάνου Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 16/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 990000004421800 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ηλιοκώμη Νο216

Αρχική Υιοθεσία Ηλιοκώμη Νο 216 Περισυλλογή Πλατεία Ηλιοκώμης Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 10/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191130 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο215

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 215 Περισυλλογή πέριξ οικίας Σεΐζη Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 08/11/2021 Αριθμός Τσίπ: Σημ: Διαδικασία Λυσσυποψίας Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Παλαιοκώμη Νο214

Αρχική Υιοθεσία Παλαιοκώμη Νο 214 Περισυλλογή πέριξ οικίας Παπαδόπουλου Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 05/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191129 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Σημ:Αυτοκινητιστικό Ατύχημα στην Ε.Ο Δράμας Θεσς/νίκης στο ύψος της Παλαιοκώμης. Τοποθέτηση πέριξ οικίας Κριτζίδη για φροντίδα   Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που …

Παλαιοκώμη Νο214 Διαβάστε Περισσότερα »

Πρώτη Νο213

Αρχική Υιοθεσία Πρώτη Νο 213 Περισυλλογή πέριξ οικίας Νικολαΐδη Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 05/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191131 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο207.α

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 207.α Περισυλλογή Παλιό Κτηνιατρείο Πρώτης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 04/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191286 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο205.α

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 205.α Περισυλλογή Παλιό Κτηνιατρείο Πρώτης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 04/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191288 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο204.α

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 204.α Περισυλλογή Πρώην Κτηνιατρείο Πρώτης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 04/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191287  Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Παλαιοκώμη Νο212

Αρχική Υιοθεσία Παλαιοκώμη Νο 212 Περισυλλογή πέριξ οικίας Χρησοστομίδη Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 02/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191133 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κρηνίδα Νο211

Αρχική Υιοθεσία Κρηνίδα Νο 211 Περισυλλογή πέριξ Οινοποιείου Χαραλαμπόγλου Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 21/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191283 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Σημ: Δυσπροσάρμοστη Συμπεριφορά Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ηλιοκώμη Νο210

Αρχική Υιοθεσία Ηλιοκώμη Νο 210 Περισυλλογή πέριξ Πλατείας Ηλιοκώμης Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191284 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ηλιοκώμη Νο209

Αρχική Υιοθεσία Ηλιοκώμη Νο 209 Περισυλλογή πέριξ Πλατείας Ηλιοκώμης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191282 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??