Νέα Μπάφρα

Κορμίστα Νο217

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 217 Περισυλλογή πέριξ οικίας Σουκουλδάνου Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 16/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 990000004421800 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ηλιοκώμη Νο216

Αρχική Υιοθεσία Ηλιοκώμη Νο 216 Περισυλλογή Πλατεία Ηλιοκώμης Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 10/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191130 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο215

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 215 Περισυλλογή πέριξ οικίας Σεΐζη Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 08/11/2021 Αριθμός Τσίπ: Σημ: Διαδικασία Λυσσυποψίας Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο207.α

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 207.α Περισυλλογή Παλιό Κτηνιατρείο Πρώτης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 04/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191286 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο205.α

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 205.α Περισυλλογή Παλιό Κτηνιατρείο Πρώτης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 04/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191288 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο204.α

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 204.α Περισυλλογή Πρώην Κτηνιατρείο Πρώτης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 04/11/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191287  Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ηλιοκώμη Νο210

Αρχική Υιοθεσία Ηλιοκώμη Νο 210 Περισυλλογή πέριξ Πλατείας Ηλιοκώμης Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191284 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ηλιοκώμη Νο209

Αρχική Υιοθεσία Ηλιοκώμη Νο 209 Περισυλλογή πέριξ Πλατείας Ηλιοκώμης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191282 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ηλιοκώμη Νο208

Αρχική Υιοθεσία Ηλικοκώμη Νο 208 Περισυλλογή πέριξ Πλατείας Ηλιοκώμης Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 20/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191285 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα Νο207

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 207 Περισυλλογή 1οχλμ από Διασταύρωση Μονής Εικοσιφοίνισσας  οδός Σερρών-Καβάλας Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 13/10/2021 Αριθμός Τσίπ:992000001191226 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση Σημ: Οδηγήθηκε στο Πρώην Κτηνιατρείο Πρώτης για Φροντίδα Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. …

Κορμίστα Νο207 Διαβάστε Περισσότερα »

Νέα Μπάφρα Νο 206

Αρχική Υιοθεσία Νέα Μπάφρα Νο 206 Περισυλλογή πέριξ Δημοτικού Σχολείου Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 12/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191280 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Κορμίστα 205

Αρχική Υιοθεσία Κορμίστα Νο 205 Περισυλλογή 1ο,χλμ από διασταύρωση Μονής Εικοσιφοίνισσας πρός Καβάλα Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 10/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 992000001191288 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση Οδηγήθηκε στο πρώην Κτηνιατρείο Πρώτης για φροντίδα Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. …

Κορμίστα 205 Διαβάστε Περισσότερα »