Ροδολίβος

Μικρό Σούλι Νο 203

Αρχική Υιοθεσία Μικρό Σούλι Νο 203 Περισυλλογή πέριξ οικίας Ρέστα Παναγιώτα Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 05/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 990000004423734 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Μικρό Σούλι Νο202

Αρχική Υιοθεσία Μικρό Σούλι Νο 202 Περισυλλογή πέριξ οικίας Ρέστα Παναγιώτα Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 05/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 9900000004423732 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Μικρό Σούλι Νο201

Αρχική Υιοθεσία Μικρό Σούλι Νο 201 Περισυλλογή πέριξ οικίας Ρέστα Παναγιώτα Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 05/10/2021 Αριθμός Τσίπ: 990000004423733 Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ροδολίβος Νο186

Αρχική Υιοθεσία Ροδολίβος Νο 186 Περισυλλογή πέριξ οικίας Κλουντζού Γένος: Κουτάβια Ημερομηνία: 16/07/2021 Αριθμός Τσίπ: Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ροδολίβος Νο 184

Αρχική Υιοθεσία Ροδολίβος Νο 184 Περισυλλογή πέριξ οικίας Γεωργητζίκη-Παράσχου Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 22/06/2021 Αριθμός Τσίπ: 932001000664321 Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Δόμιρος Νο 181

Αρχική Υιοθεσία Δόμιρος Νο 181 Περισυλλογή πέριξ Νεκροταφείων Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 14/04/2021 Αριθμός Τσίπ: 9320010000664074 Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Δόμιρος Νο 180

Αρχική Υιοθεσία Δόμιρος Νο 180 Περισυλλογή πέριξ Νεκροταφείων Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 01/04/2021 Αριθμός Τσίπ: 9320010000664071 Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ροδολίβος Νο 169

Αρχική Υιοθεσία Ροδολίβος Νο 169 Περισυλλογή πέριξ οικίας Ιωάννη Τάντσιου Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 07/01/2021 Αριθμός Τσίπ: 941000019424481 Σημ: Επιθετική Δυσπροσάρμοστη Συμπεριφορά Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ροδολίβος Νο 168

Αρχική Υιοθεσία Ροδολίβος Νο 168 Περισυλλογή πέριξ οικίας Ιωάννη Τάντσιου Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 06/01/2021 Αριθμός Τσίπ:990000004417151 Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ροδολίβος Νο 167

Αρχική Υιοθεσία Ροδολίβος Νο 167 Περισυλλογή πέριξ οικίας Ιωάννη Τάντσιου Γένος: Θηλυκό Ημερομηνία: 06/01/2021 Αριθμός Τσίπ:990000004417152 Σημ: Επιθετική Δυσπροσάρμοστη Συμπεριφορά Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Μικρό Σούλι Νο 166

Αρχική Υιοθεσία Μικρό Σουλι Νο 166 Περισυλλογή πέριξ οικίας Χρυσάφη Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 05/01/2021 Αριθμός Τσίπ:99000000017155   Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??

Ροδολίβος Νο 165

Αρχική Υιοθεσία Ροδολίβος Νο 165 Περισυλλογή πέριξ οικίας Ιωάννη Τάντσιου Γένος: Αρσενικό Ημερομηνία: 04/01/2021 Αριθμός Τσίπ: 952001000612817 Σημ: Επιθετική Δυσπροσάρμοστη Συμπεριφορά Υιοθέτησε Τώρα Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες Ελάτε σε επικοινωνία Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??