Νέα Κερδύλια Νο 189.α

Περισυλλογή Παλαιό Κτηνιατρείο Πρώτης

Γένος: Αρσενικό

Ημερομηνία: 13/09/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004421797

Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Σημ: Ολοκλήρωση Λυσσυποψίας

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??