Πρώτη Νο 196.α

Περισυλλογή πρώην Παλιό Κτηνιατρείο Πρώτης

Γένος: Αρσενικό

Ημερομηνία: 04/10/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004423727

Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Σημ: Υιοθεσία Χατζηντίμπα Κων/νος

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??