Νέα Κερδύλια Νο 197

Περισυλλογή πέριξ οικίας Μπουταΐτη

Γένος: Θηλυκό

Ημερομηνία: 20/09/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004421799

Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??