Πρώτη Νο 200

Περισυλλογή πέριξ Δημοτικού Καταστήματος

Γένος: Θηλυκό

Ημερομηνία: 23/09/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004423728

Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Σημ: Υιοθεσία Σιμόνη Γρηγορούδη

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??