Μικρό Σούλι Νο 201

Περισυλλογή πέριξ οικίας Ρέστα Παναγιώτα

Γένος: Θηλυκό

Ημερομηνία: 05/10/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004423733

Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση,

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??