Νέα Μπάφρα Νο 206

Περισυλλογή πέριξ Δημοτικού Σχολείου

Γένος: Θηλυκό

Ημερομηνία: 12/10/2021

Αριθμός Τσίπ: 992000001191280

Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??