Κορμίστα Νο 207.α

Περισυλλογή Παλιό Κτηνιατρείο Πρώτης

Γένος: Αρσενικό

Ημερομηνία: 04/11/2021

Αριθμός Τσίπ: 992000001191286

Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??