Κορμίστα Νο 217

Περισυλλογή πέριξ οικίας Σουκουλδάνου

Γένος: Αρσενικό

Ημερομηνία: 16/11/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004421800

Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??