Ροδολίβος Νο 165

Περισυλλογή πέριξ οικίας Ιωάννη Τάντσιου

Γένος: Αρσενικό

Ημερομηνία: 04/01/2021

Αριθμός Τσίπ: 952001000612817

Σημ: Επιθετική Δυσπροσάρμοστη Συμπεριφορά

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??