Ροδολίβος Νο 186

Περισυλλογή πέριξ οικίας Κλουντζού

Γένος: Κουτάβια

Ημερομηνία: 16/07/2021

Αριθμός Τσίπ:

Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??