Κορμίστα Νο 187

Περισυλλογή πέριξ πρώην ταβέρνας Τόρη

Γένος: Θηλυκό

Ημερομηνία: 02/08/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004421782

Πρόγραμμα: Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??