Νέα Κερδύλια Νο 188

Περισυλλογή πέριξ Οικίας Φαρατζά

Γένος: Θηλυκό

Ημερομηνία: 25/08/2021

Αριθμός Τσίπ: 990000004421788

Πλήρες Πρόγραμμα: Στείρωση,Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Αρνητική Leishmania

Δείτε περισσότερες αγαπημένες Φωτογραφίες

Ελάτε σε επικοινωνία

Για να υιοθετήσετε αυτό τον υπέροχο κούκλο/α που θέλει να σας προσφέρει την άδολη αγάπη του. Μπορείτε να του αρνηθείτε??